052-3715708 haimdanan@gmail.com

הסרת כישוף

 

הסרת כישוף

 

מהם כישופים ?

בניגוד לעין רעה בה יכול אדם מסויים לפגוע באחר ללא כוונה עקב מוצא פיו,  פעולת הכישופים הנה פעולה בה אדם מסויים נוקט בפעולות טקסיות שונות וממוקדות בכדי לפגוע בכוונה באדם אחר.
טקסי הכישוף משתנים כמובן בין הנושאים בהן רוצים לפגוע.
חשוב להבין כי הכישוף הנה פעולה מסוכנת אשר עלולה לפגוע גם בנו ובאנשים הקרובים אלינו ביותר.
סוגי הכישופים השכיחים ביותר הנם כישופי זוגיות ואהבה. דוגמה להטלת כישוף בנושא זה יכולה לבוא לידי ביטוי בכך שאנו מרגישים כי בן או בת זוגנו בגד/ה בנו ואנו רוצים לשמור על מערכת היחסים בנינו או לחליפין לגרום למישהו לשוב ולהתאהב בנו שוב.

בשעה שמטילים עלינו כישוף, אנו חייבים לפעול להסרתו. הליך הסרת הכישוף הנו טקס נגדי לטקס בו הוטל עלינו הכישוף ובכך אנו מבטלים אותו.
טקס הסרת הכישוף יבוצע ע”י אדם המתמחה בפעולות אלה. אין לבצע טקס ביטול הכישוף באופן עצמאי וזאת בכדי לא לגרום לנזק רב יותר לנו ולאנשים היקרים לנו.

איך ניתן להפחית באופן עצמאי את כוחו של הכישוף ?

לצורך הסרת הכישוף בכללותו, מומלץ להתייעץ עם מתקשר אשר מתמחה בנושא הסרת כישופים.
ישנן מספר דרכים להפחתת כוחו של הכישוף:

  • טבילה במקווה או בים מסייעת להפחתת כוחו של הכישוף.
  • קריאת 15 פרקים של “שיר המעלות”.
  • אין לתת או לקחת כל חפץ מאדם החשוד בהטלת הכישוף עלינו.
  • מומלץ להרבות במתן צדקה ובקדוש.
  • להתרחק מחטאים ומכל אותם אנשים החשודים כמטילי הכישוף

 

לפני כל הליך של הסרת כישוף או עין רעה, חייב המתקשר לוודא כי אכן קיים על המטופל כישוף או עין רעה. את הימצאותו של הכישוף בודקים בעזרת מטוטלת. לרוב, האדם עליו הוטל הכישוף חש בכל גופו כי אכן כושף.

כדי להסיר את הכישוף ואת העין הרעה, יש לפנות למתקשר רוחני. מטופלים רבים יוכלו לספר על טקסים שונים ומשונים שעברו כדי להסיר את עין הרע, אך דבר לא עזר. רק המוח – חיים דנן אשר ידוע ביכולות התקשור עם עולמות רוחניים יוכל לבצע הסרת כישופים ועין הרע בהצלחה יתרה.