052-3715708 haimdanan@gmail.com

יעוץ בנושא פרנסה

 

לכל אחד מאיתנו ישנם לבטים בנושא התאמתו המקצועית בעבודה הנוכחית או בקבלת החלטה לגבי עבודה עתידית.
אנו מוטרדים לרוב בין היכולות שלנו לבין הפריצה הקרייריסטית. האם הבחירה שלנו במקצוע נכונה לנו והאם כדאי להמשיך ולדבוק בדרך הנוכחית ?.

במהלך התקשור,  מקבל המתקשר מסרים בנושא התאמתנו המקצועית.  לעיתים המסרים המתקבלים הולמים את הכיוון התעסוקתי בו בחרנו, אך לעיתים למרות שאנו משוכנעים כי הבחירה שלנו היא הנכונה לנו ביותר, המסרים שוללים מכל וכל את הכיוון בה בחרנו מסיבות כאלה ואחרות.

על המתקשר להעביר למטופל את המסרים בדיוק כפי שהוא מקבל אותם.

במהלך התקשור מקבל המטופל את כלל התשובות באופן מפורט על כל שאליותיו:

האם להמשיך במקום העבודה הנוכחי ?

מה צופה לי העתיד מבחינת הקריירה ?

האם אתקדם ואתפתח ממקום העבודה הנוכחי ?

האם נכון לי לחפש מקום עבודה אחר ובאיזה תחום נכון לי לחפש ?