052-3715708 haimdanan@gmail.com

יעוץ זוגי

 

מערכת היחסים שלכם הגיע למבוי סתום. בפניכם עומדות שתי ברירות. או ללכת לטיפול או להיפרד.
ייתכן ואחד מבני הזוג כבר החליט כי מוטב לכם ללכת לטיפול הזוגי או שמא זוהי מעין הרגשה של בני הזוג שבאופן זה, אי אפשר להמשיך.

מצב מסורבל זה במערכת הזוגיות יכול לנבוע ממספר סיבות:

  • ייתכן וזמן רב, קיים מעין קצר תקשורתי בין בני הזוג, הם כמעט ואינם משוחחים בניהם, אינם משתפים זה את זו בחוויות ובפרטים חשובים שקרו, הם אינם יוצאים לבלות יחדיו. הדבר המשותף היחיד ביניהם הוא ניהול משפחתם באופן שוטף כל אחד כפרט ולא כזוג.
  • ייתכן שקיימת עליה במריבות ובויכוחים בין בני הזוג המהווים כטריגר לתחושות עצב, ריקנות, כעס, מרמור ואף חוסר אונים.
  • ייתכן והסיבה לכך הייתה בגידה מצד בן או בת הזוג, דבר שגרם לצד השני לחשוש ואולי לנסות ולתת עוד צ’אנס אחד למערכת היחסים הזו.

 

במהלך היעוץ הזוגי ולאחר ששמע את טענותיהם של בני הזוג, מצביע המטפל בעזרת תקשור על הסיבה העיקרית שהביאם למצב זה.
לאחר שיבינו את הסיבה לכך, יוכלו בני הזוג “לפתוח” את אשר על ליבם ולדבר על הכל. על כל מה שפגע בהם, הציק והעליב אותם. במהלך הטיפול מתבצע שיח על הקשיים בהם נתקלים בני הזוג במערכת היחסים ביניהם.

אבל לא רק על הדברים השליליים במערכת היחסים מדברים. מדברים גם על הדברים החיוביים, המשמחים, המספקים שחוו בני הזוג במערכת יחסים זו.

היעוץ הזוגי מתבצע כמו רכבת הרים. הוא נע בין העבר, ההווה והעתיד וחוזר חלילה.

הטיפול בעבר הנו החשוב ביותר בטיפול הזוגי. לעבר ישנה השפעה חשובה מאוד על חיי הזוגיות. הבנת העבר מצד שני בני הזוג חשובה ואף הכרחית לפרש נכונה את הקשיים, הריבים, נקודות השפל במערכת היחסים.  לאחר הבנת העבר והפנמתו כל אחד מבני הזוג מודע לחלקו בוויכוחים, בריבים ובתחושת חוסר הנעימות.  רק לאחר הבנת העבר, ניתן לעבור לדבר על ההווה וכמובן על העתיד.

הטיפול הזוגי מהווה הזדמנות פז לכל אחד מבני הזוג ללמוד על עצמו ועל חלקו בעכירות שנוצרה ובעזרת המטפל לתכנן את דרכי ההתנהגות בהווה שישפיעו כמובן על העתיד המשותף.

טיפול זוגי מוצלח הוא טיפול הזוכה לשיתוף פעולה מלא מצד שני בני הזוג, מהיכולת של כל אחד מבני הזוג לבין את התנהגותו והיכן התנהג באופן שפגע באחר. כמובן טיפול זוגי מוצלח הוא הרצון של בני הזוג להציל את מערכת היחסים ולשנות את דפוס ההתנהגות שהביא אותם לסיטואציה זו.