052-3715708 haimdanan@gmail.com

כיצד ניתן לדעת שהגענו למתקשר טוב ומקצועי ?

 

במהלך חיינו אנו נתקלים בלבטים רבים בכל הקשור להמשך דרכינו.  אנו מתלבטים לרוב באיזו דרך כדאי לפנות והאם הדרך שבחרנו זוהי באמת הדרך הטובה והמתאימה לנו ?

רבים הם האנשים הפונים לעזרתם של המתקשרים ואלה כל אחד בדרכו מספקים את ההארה הנדרשת.

אז כיצד ניתן לדעת שהגענו למתקשר מומלץ שהוא טוב ומקצועי ?

קיימות שתי דרכים בהן מתקשר טוב מעביר למטופליו את המסרים:

 1. יכולת המתקשר לשקף למטופל את שורש הבעיה.
  לדוגמא: אדם פונה למתקשר ומעלה בפניו בעיה בנושא זוגיות. המתקשר יכול להשיב בצורה נפלאה אודות מערכת היחסים של המטופל וזה יצא בתחושה כי קיבל את התשובה לשאלתו.
  במקרה שכזה, עשוי המתקשר לחטוא בפני המטופל מאחר שלא בדק אם השאלה שנשאל מתייחסת לבעיה כוללת או שמא היא רק סימפטום של בעיה רחבה יותר.
  יכול להיות שהמטופל ישאל לגבי מערכת יחסים עם אישה מסויימת ויקבל את התשובה לגביה, אך אותה הבעיה תצוץ למטופל בכל מערכת יחסים בה הוא יהיה.
  לכן, על המטפל לעלות רמה אחת מעלה ולבדוק את שורש הבעיה. רק לאחר שיבינה, יוכל להעביר את תשובתו למטפל ולשקף לו את התמונה הכוללת.
 2. אחריות המתקשר בהעברת המסרים למטופל.
  על המתקשר להעביר את המסר באופן כזה שהמטופל יבין אותו.  על המתקשר אף לוודא כי המסר הובן כראוי ע”י המטופל.
  כל אדם יכול לפרש מסר באופן שונה. כתוצאה מכך, יכול המסר להשתנות מקצה לקצה מאחר והאדם שקיבל אותו יפרשו שלא כפי שהועבר.