052-3715708 haimdanan@gmail.com

מתקשר מומלץ

 

בעשור האחרון, עולם הרוחניות עלה מדרגה ברמת ההתעניינות.

אז מיהו מתקשר מומלץ ?

מתקשר מומלץ הוא אדם ישר ואמין שמהווה כערוץ העברת התקשור באופן מדוייק וחשוב מכך, אמין.

אין צורך לשטוח באזני המתקשר פרטים אישיים,  עליו לדעת על המטופל את הפרטים הנחוצים מבלי שזה יספר לו לפני כן באמצעות החיבור המבוצע בין נשמת המטופל לבין נשמות אחרות בעולם החיים או בעולם המתים.

באמצעות התקשור, יוצר המתקשר את החיבור בין נשמת המטופל לנשמה אחרת, מסייע בהעברת המסרים אותם רוצה המטופל לדעת.

באמצעות הליך התקשור יכול המטופל לשאול שאלות במגוון רחב של נושאים.  החל משאלות בנושאים אישיים,  שאלות בנושאים זוגיים, בנושא בריאות, פרנסה ועוד. מתקשר טוב הוא אדם היכול לספק למטופל את כלל התשובות הנשאלות .