052-3715708 haimdanan@gmail.com

עין הרע

 

העולם בו אנו חיים מושתת על אנרגיות. החיים נעים בין שני קטבים של אנרגיות. בקוטב האחד האנרגיות החיוביות המתייחסות לכל הדברים הטובים והנעימים שחווינו וחווים בחיינו,  ומנגד, האנרגיות השליליות אשר גורמות לחסימות כאלה ואחרות בחיינו ובאות לידי ביטוי בחוויות שליליות שאנו חווים.

קל מאוד להפוך אנרגיות חיוביות לאנרגיות שליליות.  הפיכה שכזו עשויה להתבצע גם שלא באופן מודע ומכוון.  במצב שכזה, אנו יוצרים חסימה לאנרגיות החיוביות וגורמים להן להפסיק את הליך זרימתן התקין.

עין רעה, זהו סוג של אנרגיה שלילית אשר מוטלת על אדם מסויים.  קיימות סיבות רבות להשמת עין רעה על אדם כזה או אחר. בד”כ אדם המושא לקנאה יהיה חשוף לאנרגיות שליליות המופנות כלפיו.

צרות העין והקנאה הם הגורמים להיווצרות עין רעה בתוכינו.

העין הרעה נוצרת בתוכינו משני כיוונים:

האחד,  הקינאה והצרות עין מצד הסביבה כלפינו יוצרת בתוכנו את העין הרעה.

הכיוון השני, נגרם מעצמינו. אדם לחוץ ומתוח, אדם שמפקפק ביכולותיו ולא מפרגן לעצמו, אדם הניכן בחוסר הערכה ואהבה עצמית, חוסם את זרימת האנרגיות החיוביות ומטיל על עצמו שלא במודע עין רעה.

עין הרע

הליך הסרת עין הרע, הנו הליך של טיהור האנרגיות השליליות והשמת הגנה מפני אנרגיות שליליות שכאלה.  קיימות דרכים רבות לטיהור והסרת העין הרעה.  מניסיון רב שנים, הספקתי להתמחות בטקס הוצאת העין הרעה באמצעות עופרת ובמגוון דרכים נוספות.

הוצאת עין הרע משיבה את זרימת האנרגיה הטובה ותפתח לנו את הגורל מחדש.

חשוב לזכור !!!  בורא עולם רואה הכל. הוא יודע מי עושה טוב לאנשים ומי מרע. אל תדברו שררה על אדם אחר,  אל תאחלו רעה, אפילו אם הוא איחל לכם.

חישבו תמיד על דרך החיוב. תאחלו לאנשים את הטוב, תלמדו לפרגן ולאהוב.

האנרגיה החיובית שתשרו על אנשים אחרים, תחזור אליכם.